Bliskie spotkania z biedronką – scenariusz zajęcia z aktywności przyrodniczej

biedronkaTemat globalny : WIOSENNA ŁĄKA
Temat: Bliskie spotkania z biedronką.
Scenariusz zajęcia z zakresu aktywności przyrodniczej i matematyczno- językowej.
Prowadzący: Joanna Kończyk
Data: 10.05.2016r.
Grupa wiekowa: 5-, 6 -latki

Cele główne:
rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych: zapoznanie ze środowiskiem życia i wyglądem biedronek ; zwrócenie uwagi na rolę biedronek w przyrodzie
doskonalenie umiejętności matematycznych : rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbą porządkową w zakresie 10 ; utrwalanie znajomości cyfr od 0-10
aktywizowanie procesów myślowych
Cele operacyjne:
Dziecko:
Odgadnie zagadkę obrazkową i słowną
Wymieni mieszkańców łąki
Dokona syntezy sylabowej wyrazu, przeliczy ilość sylab w wyrazie, wyróżni głoskę w nagłosie , przeczyta wyrazy podane przez nauczyciela
Wzbogaci wiadomości o wyglądzie i warunkach życia biedronek /gatunki , pożywienie, cykl życia, pożyteczność biedronki w przyrodzie/
Przeliczy według wartości wzrastającej kropki biedronki
Pokoloruje wskazane elementy w karcie pracy
Weźmie aktywny udział w zabawie ruchowej
Wzmocni więzi grupowe uczestnicząc w masażyku relaksacyjnym

Metody:
– słowne ,
– oglądowe,
– czynne,
– aktywizujące
Formy:
– zbiorowa
– indywidualna
Środki dydaktyczne: ilustracja „Wiosenna łąka” ,zagadki słowne, sylweta biedronki, koperta z rozsypanką sylabową , prezentacja multimedialna, karta pracy, kredki, sylwety mieszkańców łąki , treść masażyku , utwór muzyki klasycznej

Przebieg:
1. Przywitanie dzieci zabawą „Witające się rączki”
2. Wprowadzenie w tematykę zajęć zabawą w odkrywanie fragmentów obrazka ilustrującego „Wiosenną łąkę”. /po odkrywaniu kolejnych fragmentów ilustracji dzieci mają za zadanie odgadnąć , co przedstawia/
3. Rozwiązywanie zagadek słownych nt. : „Mieszkańcy łąki” – bocian, żaba, ślimak, motyl, konik polny, mak, stokrotka, zając, pszczoła. Po odgadnięciu dziecko przykleja sylwetę zwierzęcia lub roślin na makietę łąki- tworząc w ten sposób wspólnie zrobioną łąkę wiosenną.
4. Zasugerowanie, iż brakuje na łące jakiegoś zwierzątka- owada. Poproszenie , aby wybrane dziecko wyjęło z koperty rozsypankę sylabową i wspólnie z N. ułożyło na tablicy. Dzieci wspólnie z N. odczytują hasło- BIE-DRON-KA.
synteza sylabowa wyrazu,
przeliczenie z ilu sylab składa się wyraz,
określenie na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz
Podanie celu zajęć- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci o informacje dotyczące wyglądu i warunków życia biedronek.
5. Przywieszenie na tablicy grupowej biedronki- na którą po każdym prawidłowo wykonanym, podczas zajęć, zadaniu dzieci będą przyklejały kropkę.
6. Rozmowa z dziećmi nt.: „Co wiecie o biedronkach?”
7. Prezentacja multimedialna pt.: BLISKIE SPOTKANIA Z BIEDRONKĄ
Podsumowanie prezentacji – informacje zwrotne od dzieci.
8. „Kropki biedronki”- narysuj według wartości wzrastającej– wykonanie zadania w kartach pracy /www.superkid.pl/
Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – „ Kropki biedronki”- narysuj na każdym skrzydle tyle samo kropek. /karta praca o obniżonym stopniu trudności/
Dla uczniów , którzy szybciej skończą zadanie – dodatkowa karta praca „Narysuj biedronkę po śladzie oburącz”
9. Zabawa ruchowa „ Pająk i biedronki” . Dzieci-biedronki otrzymują szarfy- listek. Poruszają się w rytm muzyki. Na pauzę w muzyce i hasło „Pająk idzie” siadają na listku. /ale musza uważać, ponieważ zawsze dla jednego dziecka będzie brakowało listka/.
10. Masażyk relaksujący przy muzyce wyciszającej /utwór muzyki klasycznej/: „Spacer biedronki”
Biedroneczka mała po trawce biegała. – delikatnie poruszają palcami w różnych kierunkach,
Nóżkami tupała, – naprzemiennie uderzają w plecy otwartymi dłońmi,
rączkami machała. – masują je obiema rękami,
Potem się ślizgała – przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry,
do góry i w dół. – wewnętrzną w dół,
W kółko się kręciła – rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach,
i piłką bawiła. – delikatnie uderzają pięściami,
Gdy deszcz zaczął padać, -stukają palcami wskazującymi z góry na dół,
pod listkiem się skryła – rysują obiema rękami kształt liścia,
i bardzo zmęczona spać się położyła – przesuwają złączone dłonie w jedną i w drugą stronę.

Zagadki:
Powrócił do nas z dalekiej strony,
Ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
Żabki płakały przez dzionek cały (bocian)

Skaczą po łące Pływają w wodzie Z boćkiem bywają w ciągłej niezgodzie. (żaby)

Tu cytrynek, tam paź królowej,
Wszędzie piękne, kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką,
Gdy tylko zaświeci słonko. (motyle)

Na własnych plecach domek swój nosi, a więc nikogo o nocleg nie prosi (Ślimak).

Zapewne znacie takiego konika, co wiosną w trawie cichutko cyka (konik polny)Na zielonej łące rosną ich tysiące, w swojej nazwie „Sto „ mają , jak się nazywają? (stokrotki)

Że jest w ogródku łatwo zgadniecie, Skrył się, lecz widać kopczyki ziemi.    (kret)

Ile fruwania? Ile roboty!
Wierzba zaprasza na pyłek złoty.
Robotnice brzęczące w dzień pracują na łące.
Mają dużo roboty, bo zbierają miód złoty. (pszczoła)

Ma długie uszy,
bardzo zwinnie skacze.
Zmyka więc przez pola,
gdy psa zobaczy. (zając)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: