Bliskie spotkania z biedronką – scenariusz zajęcia z aktywności przyrodniczej

biedronkaTemat globalny : WIOSENNA ŁĄKA
Temat: Bliskie spotkania z biedronką.
Scenariusz zajęcia z zakresu aktywności przyrodniczej i matematyczno- językowej.
Prowadzący: Joanna Kończyk
Data: 10.05.2016r.
Grupa wiekowa: 5-, 6 -latki

Cele główne:
rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych: zapoznanie ze środowiskiem życia i wyglądem biedronek ; zwrócenie uwagi na rolę biedronek w przyrodzie
doskonalenie umiejętności matematycznych : rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbą porządkową w zakresie 10 ; utrwalanie znajomości cyfr od 0-10
aktywizowanie procesów myślowych
Cele operacyjne:
Dziecko:
Odgadnie zagadkę obrazkową i słowną
Wymieni mieszkańców łąki
Dokona syntezy sylabowej wyrazu, przeliczy ilość sylab w wyrazie, wyróżni głoskę w nagłosie , przeczyta wyrazy podane przez nauczyciela
Wzbogaci wiadomości o wyglądzie i warunkach życia biedronek /gatunki , pożywienie, cykl życia, pożyteczność biedronki w przyrodzie/
Przeliczy według wartości wzrastającej kropki biedronki
Pokoloruje wskazane elementy w karcie pracy
Weźmie aktywny udział w zabawie ruchowej
Wzmocni więzi grupowe uczestnicząc w masażyku relaksacyjnym

Metody:
– słowne ,
– oglądowe,
– czynne,
– aktywizujące
Formy:
– zbiorowa
– indywidualna
Środki dydaktyczne: ilustracja „Wiosenna łąka” ,zagadki słowne, sylweta biedronki, koperta z rozsypanką sylabową , prezentacja multimedialna, karta pracy, kredki, sylwety mieszkańców łąki , treść masażyku , utwór muzyki klasycznejPrzebieg:
1. Przywitanie dzieci zabawą „Witające się rączki”
2. Wprowadzenie w tematykę zajęć zabawą w odkrywanie fragmentów obrazka ilustrującego „Wiosenną łąkę”. /po odkrywaniu kolejnych fragmentów ilustracji dzieci mają za zadanie odgadnąć , co przedstawia/
3. Rozwiązywanie zagadek słownych nt. : „Mieszkańcy łąki” – bocian, żaba, ślimak, motyl, konik polny, mak, stokrotka, zając, pszczoła. Po odgadnięciu dziecko przykleja sylwetę zwierzęcia lub roślin na makietę łąki- tworząc w ten sposób wspólnie zrobioną łąkę wiosenną.
4. Zasugerowanie, iż brakuje na łące jakiegoś zwierzątka- owada. Poproszenie , aby wybrane dziecko wyjęło z koperty rozsypankę sylabową i wspólnie z N. ułożyło na tablicy. Dzieci wspólnie z N. odczytują hasło- BIE-DRON-KA.
synteza sylabowa wyrazu,
przeliczenie z ilu sylab składa się wyraz,
określenie na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz
Podanie celu zajęć- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci o informacje dotyczące wyglądu i warunków życia biedronek.
5. Przywieszenie na tablicy grupowej biedronki- na którą po każdym prawidłowo wykonanym, podczas zajęć, zadaniu dzieci będą przyklejały kropkę.
6. Rozmowa z dziećmi nt.: „Co wiecie o biedronkach?”
7. Prezentacja multimedialna pt.: BLISKIE SPOTKANIA Z BIEDRONKĄ
Podsumowanie prezentacji – informacje zwrotne od dzieci.
8. „Kropki biedronki”- narysuj według wartości wzrastającej– wykonanie zadania w kartach pracy /www.superkid.pl/
Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – „ Kropki biedronki”- narysuj na każdym skrzydle tyle samo kropek. /karta praca o obniżonym stopniu trudności/
Dla uczniów , którzy szybciej skończą zadanie – dodatkowa karta praca „Narysuj biedronkę po śladzie oburącz”
9. Zabawa ruchowa „ Pająk i biedronki” . Dzieci-biedronki otrzymują szarfy- listek. Poruszają się w rytm muzyki. Na pauzę w muzyce i hasło „Pająk idzie” siadają na listku. /ale musza uważać, ponieważ zawsze dla jednego dziecka będzie brakowało listka/.
10. Masażyk relaksujący przy muzyce wyciszającej /utwór muzyki klasycznej/: „Spacer biedronki”
Biedroneczka mała po trawce biegała. – delikatnie poruszają palcami w różnych kierunkach,
Nóżkami tupała, – naprzemiennie uderzają w plecy otwartymi dłońmi,
rączkami machała. – masują je obiema rękami,
Potem się ślizgała – przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry,
do góry i w dół. – wewnętrzną w dół,
W kółko się kręciła – rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach,
i piłką bawiła. – delikatnie uderzają pięściami,
Gdy deszcz zaczął padać, -stukają palcami wskazującymi z góry na dół,
pod listkiem się skryła – rysują obiema rękami kształt liścia,
i bardzo zmęczona spać się położyła – przesuwają złączone dłonie w jedną i w drugą stronę.

Zagadki:
Powrócił do nas z dalekiej strony,
Ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
Żabki płakały przez dzionek cały (bocian)

Skaczą po łące Pływają w wodzie Z boćkiem bywają w ciągłej niezgodzie. (żaby)

Tu cytrynek, tam paź królowej,
Wszędzie piękne, kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką,
Gdy tylko zaświeci słonko. (motyle)

Na własnych plecach domek swój nosi, a więc nikogo o nocleg nie prosi (Ślimak).

Zapewne znacie takiego konika, co wiosną w trawie cichutko cyka (konik polny)

Na zielonej łące rosną ich tysiące, w swojej nazwie „Sto „ mają , jak się nazywają? (stokrotki)

Że jest w ogródku łatwo zgadniecie, Skrył się, lecz widać kopczyki ziemi.    (kret)

Ile fruwania? Ile roboty!
Wierzba zaprasza na pyłek złoty.
Robotnice brzęczące w dzień pracują na łące.
Mają dużo roboty, bo zbierają miód złoty. (pszczoła)

Ma długie uszy,
bardzo zwinnie skacze.
Zmyka więc przez pola,
gdy psa zobaczy. (zając)


Dodaj komentarz