Bezpieczne i mądre korzystanie z mediów elektronicznych.

 Scenariusz zajęć

Temat zajęć: Bezpieczne i mądre korzystanie z mediów elektronicznych.

 

Opracowanie: mgr Iwona Strąk

Czas trwania zajęć: 30 min

Krótki opis grupy: Grupa przedszkolna 5-latki.

Dzieci w tym wieku z wielkim zapałem oglądają bajki i filmy dla dzieci, interesują się filmami młodzieżowymi, uwielbiają reklamy, chętnie grają w gry komputerowe. Trudno im zrozumieć, że nadmierne oglądanie TV jest szkodliwe.

Cele: 

wiadomości

– dzieci dowiedzą się, że nadmierne korzystanie z TV jest szkodliwe,– rozwiążą zagadki,

– poszerzą słownictwo i znajomość znaczenia symboli związanych  z  TV

umiejętności

– dzieci zaproponują zabawy zamiast oglądania TV

– nauczą się wybierać programy, bajki lub filmy odpowiednie do ich wieku,

– poznają bezpieczne zasady korzystania z TV,

– rozwiną twórcze myślenie

wartości  
– dzieci stwierdzą, że telewizja najpierw ma służyć do nauki, a potem do zabawy.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne: ilustracje, wiersz B. Mrozińskiej „O Jacku, który ciągle oglądał telewizję”, środki plastyczne (karton, klej, nożyczki)

Przebieg zajęć:

1.Rozwiązanie zagadki: Gdy klawisz naciśniesz, okienko rozbłyśnie. I nim chwila minie, jesteś w małym kinie. (Telewizor)

2. Rozmowa z dziećmi na temat ich ulubionych programów telewizyjnych:

– Jakie są wasze ulubione programy telewizyjne?

– Jakie filmy i bajki oglądacie?

– Jak długo oglądacie programy?

– Kto razem z wami ogląda filmy?

– Co oznaczają znaczki w lewym górnym roku telewizora ( informacje w nawiasach do wiadomości nauczyciela)

 

bez ograniczeń (Pozytywny lub neutralny obraz świata w łagodnym klimacie emocjonalnym; postawy prospołeczne, pozytywne nastawienie do ludzi; nasycenie emocjami pozytywnymi (radość, zachwyt, szczęście, życzliwość); rywalizacja prowadzona w duchu sportowym bez scen drastycznych; ukazywanie pozytywnych wzorów miłości bez obrazów seksualnych (miłość romantyczna, opiekuńcza, przyjacielska).

 

od 7 (Obraz świata budzący silne emocje negatywne (lęk, strach, złość, obrzydzenie); negatywne nastawienie do otoczenia (niszczenie, znęcanie się, przemoc, poniżanie, ignorowanie cierpienia, usprawiedliwianie zła) także przedstawione w sposób nierealistyczny lub humorystyczny; treści, w których ocena moralna zachowania wymaga wnikliwości oraz różnicowania przyczyn, intencji i motywacji; obrazy o charakterze seksualnym (nagość, gesty); zachowania stanowiące niewłaściwy wzorzec postępowania dzieci.)

 

od 12 lat (Nagromadzenie przemocy, wulgarności, wizja świata wrogiego, kontakty międzyludzkie przedstawione jako walka i rywalizacja; sceny przemocy i seksu obrazujące niezrozumiałą dla dziecka ideę lub wywołujące silne podniecenie; obrazy nagości i zbliżeń intymnych; zło budzące chęć naśladowania, przemoc bez konsekwencji, usprawiedliwiona lub sprowadzona do konwencji zabawy; negatywne formy zachowania w postaci atrakcyjnej.)

 

od 16 lat. Ograniczenia czasowe od 20.00 do 6.00 (Wypaczone formy współżycia społecznego, wizja świata jako przemoc i erotyka; uproszczona wizja dorosłości, prezentacja siły fizycznej, przemocy zwłaszcza demonstrowanej w rolach społecznych (nauczyciel, rodzice itp.); moralnie naganne zachowania i postawy bez ocen etycznych oraz moralne obwinianie ofiary za to, że została skrzywdzona; nadmierna koncentracja na posiadaniu pieniędzy i dóbr materialnych; obrazy agresji i okrucieństwa dostarczające silnych wrażeń i emocji; postacie atrakcyjne będące wzorcem zachowań negatywnych (picia alkoholu, zażywania narkotyków, wulgarności, brutalności, przemocy itp.).

 

od 18 lat. Ograniczenia czasowe od 23.00 – 6.00. (Jednostronne pokazywanie korzyści życia dorosłego pomijające obowiązki (np. praca); społeczne usprawiedliwianie agresji, wulgarności, uprzedzeń i negatywnych stereotypów społecznych; wadliwy obraz natury ludzkiej polegający na szukaniu tylko egoistycznych przyjemności, dążeniu do sukcesu za wszelką cenę z wykorzystaniem innych osób do własnych celów; obrazy naturalistycznego seksu, patologicznych form życia seksualnego, agresji przestawionej w sposób brutalny; nieuczciwość, wulgarność, postępowanie moralnie naganne osób atrakcyjnych bez oceny niewłaściwości tego zachowania, nagradzanie przejawów społecznej patologii.)

 

– Filmy i bajki z jakim znaczkiem mogą oglądać dzieci w waszym wieku?

– !

 

3.Słuchanie opowiadania B. Mrozińskiej „O Jacku, który ciągle oglądał telewizję”.

Drogie dzieci! Na pewno nie znacie Jacka, bo kto może go poznać, skoro ciągle siedzi w swoim pokoju i ogląda telewizję! Jego koledzy z przedszkola często przychodzili do niego, aby zaprosić go do zabawy na podwórku, ale Jacek nigdy nie ma czasu.
W poniedziałek ogląda wszystkie bajki i reklamy.
We wtorek ogląda wszystkie bajki i szuka ciekawych programów dla dzieci.
W środę ogląda wszystkie bajki i programy przyrodnicze.
W czwartek ogląda wszystkie bajki i telenowele.
W piątek ogląda wszystkie bajki i programy muzyczne.
W sobotę ogląda wszystkie bajki i filmy dla dorosłych.
W niedzielę ogląda wszystkie bajki i to, na co ma ochotę.
Oj, Jacku, Jacku! Popatrz, jak wyglądasz !? Straciłeś dobrych kolegów! Twoim przyjacielem jest tylko telewizor!

 

4. Rozmowa z dziećmi nt. opowiadania. Próba oceny postępowania bohatera:

– Co robi Jacek w swoim pokoju?

– Dlaczego Jacek nie bawił się z kolegami z przedszkola?

– Kogo Jacek stracił przez to, że ciągle oglądał TV?

5.Ustalenie kontraktu: Jak bezpiecznie i mądrze oglądać TV?

a)      oglądamy programy z zielonym znaczkiem ,

b)      kiedy bajka lub film się kończy wyłączamy telewizor, bo przeszkadza nam w zabawie,

c)      wymyślamy bezpieczne zabawy, żeby się nie nudzić.

6. „Burza mózgów”

– Czym może zająć się Jacek po powrocie z przedszkola?
– Co wy robicie gdy się nudzicie?

 

Sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności adresatów zajęć

7. Praca plastyczna malucha – praca w grupach. Dzieci otrzymują zdjęcia z różnymi zajęciami dla dzieci, symbole klasyfikacji programów. Zadaniem każdej z grup jest wykonanie pouczającego plakatu (collage) dla Jacka i innych dzieci, które zbyt długo przesiadują przed telewizorem.

LITERATURA:

  1. B. Mrozińska „O Jacku, który ciągle oglądał telewizję” (zb. własny) 2001r. /www.edukacja.edux.pl – Scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich “Mądrze wykorzystuję wolny czas”
  2. I. Stec „Zagadki dla najmłodszych’.
  3. Wikipedia (System ocen programów telewizyjnych w Polsce)

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: