Bezpieczna droga

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

1. DATA: 05.10.2011r.
2. PROWADZĄCA: mgr Anna Hesse – Gawęda
3. GRUPA WIEKOWA: 6 latki
4. TEMAT: „Bezpieczna droga”.
5. CELE:
Dziecko:
– zna i stosuje podstawowe zasady ruchu drogowego;
– wie, że na drugą stronę ulicy przechodzimy po pasach;
– zna znaczenie światła czerwonego, pomarańczowego i zielonego występującego
w sygnalizatorze świetlnym;
– rozróżnia w/w kolory;
– utrwala znajomość figur geometrycznych;
– przelicza w zakresie 5 i więcej;
– kształci słuch muzyczny;
– stara się uważnie słuchać i dokładnie wykonywać polecenia;
– jest skoncentrowane;
– bierze czynny udział w zajęciach;

6. PRZEBIEG:
• Powitanie gościa i przywitanie się z nim piosenką KLANZA
„Podaj proszę swoje dłonie i uśmiechnij się…hihihihi
Teraz powiedz swoje imię, zapoznamy się”.

Gość (przebrany nauczyciel za policjanta) zaprasza dzieci do rozwiązania kilku zadań.

Zadanie 1 (umieszczone na czerwonym kole)
Wysłuchaj zasad przechodzenia przez jezdnię i spróbuj sam przejść na druga stronę ulicy. Zwróć uwagę na światełko, jakie pokazuje policjant.
• Pani Policjant recytuje wiersz

„Na chodniku przystań bokiem
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna, więc swobodnie
mogą po niej przejść przechodnie”.

Dzieci po uważnym wysłuchaniu wierszyka próbują przejść na drugą stronę ulicy zwracając uwagę na kolor światła.
• Pochwalenie dzieci za wykonanie zadania.
• Przyczepienie czerwonego koła do czarnego brystolu.

Zadanie 2 (umieszczone na pomarańczowym kole)
Przyjrzyj się uważnie obrazkowi i powiedz, co złego robią dzieci namalowane na ilustracji.
• Pani Policjant pokazuje dzieciom ilustrację:
– przechodzenie na drugą stronę ulicy przy czerwonym świetle
– bieganie po jezdni;
– przeskakiwanie przez barierki;
– jazda na deskorolce po jezdni;
• Rozmowa z dziećmi na temat skutków niewłaściwego zachowania się dzieci na przedstawionej ilustracji.
• Pochwalenie dzieci za wykonanie zadania.
• Przyczepienie pomarańczowego koła do czarnego brystolu (pod kołem czerwonym).

Zadanie 3 (umieszczone na zielonym kole)
Wszystkie dzieci zamienione w auta będą jeździły po ulicy w rytm muzyki pt. „Auta” KLANZA
Gdy pani policjant pokaże światełko czerwone auta zatrzymują się, na pomarańczowym szykują się do drogi a na zielonym ruszają.
• Pochwalenie dzieci za wykonanie zadania.
• Przyczepienie zielonego koła do czarnego brystolu (pod kołem pomarańczowym).Zadanie 4 (umieszczone na niebieskim kwadracie)
Wszystkie dzieci podzielone są na zespoły wg kolorów figur geometrycznych i stoją wokół obręczy w odpowiednim kolorze.
Zadanie polega na wkładaniu odpowiedniej ilości figur geometrycznych do koła.
• Pochwalenie dzieci za wykonanie zadania.

• Przyczepienie niebieskiego kwadratu do czarnego brystolu.
• Pani policjant zachęca dzieci do zwrócenia uwagi na czarny brystol z którego wyszedł SYGNALIZATOR ŚWITLNY.
• Przypomnienie znaczenia kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym.
• Zaproszenie dzieci do stoliczków w celu wykonania pracy plastycznej „Sygnalizator świetlny” (pasek czarnej tektur, 3 koła do wycięcia odrysowane na papierze samoprzylepnym).
• Zorganizowanie wystawki prac plastycznych.
• Pożegnanie się z dziećmi.

6. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
– strój policjanta;
– ilustracje niewłaściwego zachowania się na jezdni;
– czarna tektura;
– koła w kolorze czerwonym, pomarańczowym, zielonym;
– figury geometryczne w odpowiednich kolorach + obręcze;
– magnetofon;
– płyty CD z nagraniami;
– brystol czarny, kółeczka czerwone, pomarańczowe, zielone – papier samoprzylepny;Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: