ANDRZEJKOWE WRÓŻBY z udziałem rodziców

Zajęcie opracowała i przeprowadziła Barbara Sałyga
Miejskie Przedszkole Nr2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.

TEMAT ZAJĘCIA: – ,,ANDRZEJKOWE WRÓŻBY Z UDZIAŁEM RODZICÓW”.

CELE OGÓLNE:

– Interesowanie się historią własnej miejscowości.
– Poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych własnego regionu związanych z legendami.
– Dostrzeganie i wykazywanie tolerancji wobec zwyczajów i tradycji innych rodzin.
– Rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– dz. kieruje się w postępowaniu nadrzędnymi zasadami moralnymi,
– dz. sznuje odmienność i indywidualność innych ( tolerancja),
– dz. poznaje najbliższe otoczenie społeczno – kulturowe,
– dz. rozwija zainteresowania światem sztuki ludowej,
– dz. kształtuje pozytywną motywację do zabaw i zajęć ruchowych,
– dz. rozwija sprawność ruchową poprzez zabawy ruchowe,
– dz. posługuje się różnymi formami ruchu: improwizacja ruchowa, naśladowanie, taniec,
– dz. kształtuje motorykę, koordynację, płynność ruchów.

METODA: czynna, słowna, poglądowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki z wypisanymi imionami, zawodami oraz przyjemnościami, które mogą spotkać dzieci i Rodziców, rozpuszczony wosk w garnku, klucz, sarwetki do zapakowania woskowej wróżby, płyty CD z muzyką ludową,

PRZEBIEG ZAJĘCIA:– zab. integracyjna ,,Powiedz swoje imię”, (imię mówią dzieci i Rodzice),

– poznanie imienia Andrzej oraz znanych osób o tym imieniu, np: Święty Andrzej oraz andrzejkowych wróżb panujących w naszym regionie dawniej i dziś,

– przeprowadzenie wróżb dla dzieci: ,,Poznaj imię swojej przyjaciółki/ przyjaciela,” ,,Poznaj swój zawód”,

– wróżba dla Rodziców – ,,Poznaj co cię czeka w najbliższym czasie”, (wizyta gościa, wygrana w totolotka, awans w pracy),

– wróżba z dziecięcymi bucikami – ,,Która dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż”, ,,Który chłopiec pierwszy się ożeni”,

– przeprowadzenie wróżb dla dzieci i Rodziców z przelewaniem wosku przez klucz na zimną wodę, odczytywanie wróżby z kształtu wosku na wodzie,

– wspólne zabawy i tańce Rodziców i dzieci w wybranym przez dzieci towarzystwie i wybranej przez dzieci muzyce ludowej,

– likwidacja zajęcia, wyniesienie woskowych wróżb do szatni, podziękowanie Rodzicom za udział, sprzątanie w sali, przygotowanie do obiadu.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: