Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Straus

Cel ogólny:

– rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki;
– rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach

Cele szczegółowe: (dziecko…)

– potrafi wykonać instrument smyczkowy,
– wydobyć dźwięk na instrumencie smyczkowym poprzez szarpnięcie struny palcem,
– umie płynnie zatańczyć taniec kubków z wirującą wstążką

Środki wspomagające działania:

Materiały plastyczne do wykonania instrumentu smyczkowego – plastykowe kubki, gumka recepturka, kolorowa bibuła, taśma klejąca

Materiały z warsztatów metodycznych: „ Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci” na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss:

– nagranie utworu Pizzicato z baletu Sylwia czyli nimfa Diany Leo Delibes’a,
– nagranie pląsów : powitanie „Wszyscy są”
pożegnanie „ Zajęcia skończone” / KLANZA

Przebieg:
1. Przywitanie zaproszonych gości
2. Powitanie zabawą : „Wszyscy są” / KLANZAUstawienie : parami po obwodzie koła, twarzami do siebie / powstaje koło wewnętrzne i zewnętrzne
Dzieci powtarzają tekst: Wszyscy są witam was !Zaczynamy już czas!

Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy!

Taniec:

· klaśniecie w swoje ręce i prawymi dłońmi na krzyż z partnerem,
· klaśniecie w swoje ręce i lewymi dłońmi na krzyż z partnerem,
· klaśniecie w swoje ręce i prawymi dłońmi na krzyż z partnerem,
· klaśniecie w swoje ręce i lewymi dłońmi na krzyż z partnerem,
· pokazanie na siebie, na partnera,
· 3 klaśnięcia oburącz w dłonie partnera i przesunięcie się kola zewnętrznego o jedną osobę w prawo.
· Całość powtarzamy.

3. Wykonanie instrumentów smyczkowych z plastykowych kubeczków, gumki recepturki i kolorowej bibuły.
4. Nagranie Pizzicato – gra na instrumentach smyczkowych wykonanych przez dzieci;

· wyjaśnienie techniki wydobywania dźwięków na instrumentach smyczkowych poprzez szarpnięcie struny palcem
· zaproszenie do gry na wcześniej wykonanym instrumencie smyczkowym

Ustawienie – dzieci siedzą na krzesełkach w kole
Rekwizyty – instrumenty smyczkowe wykonane przez dzieci
Pizzicato gumkami – dzieci szarpią gumki na drugiej ćwierćnucie w takcie

5. Taniec kubków – dzieci wykonują taniec z kubkiem i wirującą wstążką podkreślając jego płynny charakter .
6. Pląs pożegnalny: „Zajęcia skończone / KLANZA

Ustawienie: porami po obwodzie koła, twarzami do siebie/ powstaje koło wewnętrzne i zewnętrzne

Tekst: „ Zajęcia skończone
I chce nam się jeść.
Do domu idziemy,
Adieu, bay- bay, cześć!

Taniec:

· 2 klaśnięcia w swoje ręce,
· 2 klaśnięcia w ręce sąsiada,
· masujemy się po brzuszku
· 2 klaśnięcia w swoje ręce,
· 2 klaśnięcia w ręce sąsiada,
· machamy ruczem pożegnalnym do partnera, koło zewnętrzne przesuwa się o jedną osobę w prawo.

Opracowała: Ewa Drabik nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 37 w GliwicachByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: