„Wiosenna łąka” – zabawy komunikacyjne i muzyczno-ruchowe. Zabawy w grupie dzieci autystycznych

Autor: Milena Sztajerowska – Anglart

 

Cel: Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i umiejętności komunikacyjnych poprzez różnorodne formy muzyczno-ruchowe.

Cele operacyjne: dziecko potrafi samodzielnie lub z pomocą:

–  biegać dowolnie przy szybkiej muzyce,

–  zatrzymać się na pauzę w muzyce, sygnał dźwiękowy,

–  falować materiałem animacyjnym szybko/wolno,

–  dopasować piktogram do obrazka,

– naśladować wokalnie odgłosy żaby i bociana,

–  rozpoznać i nazwać na ilustracji, piktogramie omawiane zwierzęta,–  uderzać w plastikowe butelki przy muzyce,

–  rozpoznać instrument po wydawanym odgłosie,

–  naśladować gesty do piosenki,

–  czynnie/biernie uczestniczyć w zabawie „Idzie rak”,

–  dmuchać przez słomkę do miski z kaszą ,

–  grać na wybranym przez siebie instrumencie.

Metody:

–  metody czynne: metoda kierowania własną działalnością dziecka;

–  metody percepcyjne: metoda obserwacji i pokazu;

–  metody słowne: objaśnienia i instrukcje;

–  metoda F. Affolter,

–  elementy pedagogiki zabawy,

–  elementy komunikacji alternatywnej (piktogramy, gesty ).

Formy pracy: grupowa, w parach, indywidualna

 Środki dydaktyczne: płyty z utworami muzycznymi wykorzystanymi na zajęciach, koszyk, materiał animacyjny, kolorowe okręgi, kwiaty, piłeczki, woreczki, deskorolka, bramka, kurtyna z bibuły, instrumenty perkusyjne, dźwiękowa ścieżka edukacyjna, piktogramy, obrazki, ilustracja przedstawiająca łąkę wiosną, plastikowe butelki, miska z kaszą manną, nagrody jadalne.


Przebieg zajęć:

1)      Powitanie piosenką „Piosenka na dzień dobry”: taniec w kole, wzajemne witanie się dzieci.

2)      Zabawy ruchowe wykorzystaniem muzyki, sygnału dźwiękowego:

–  bieganie po sali w dowolnym kierunku przy muzyce, na pauzę wchodzenie do okręgów rozłożonych na dywanie;

– falowanie materiałem animacyjnym wolno/szybko;

–  zabawa orientacyjno-porządkowa: chodzenie na czworaka po zielonym materiale, na dźwięk tamburyna zatrzymywanie się i zbieranie kwiatów do koszyka;

–  podnoszenie i upuszczanie  woreczków stopami, poruszanie stopą na piłeczce przy spokojnej muzyce;

–  przemieszczanie się na deskorolce w leżeniu na brzuchu, przejazd pod kurtyną            z pasków bibuły, rzucanie woreczkiem do bramki;

–  chodzenie po śladach stóp wzdłuż dźwiękowej ścieżki edukacyjnej.

3)   Zabawy poznawcze mające na celu zapoznanie dzieci ze zwierzętami, które można zobaczyć na łące wiosną (bocian, żaba, ślimak, motyl, biedronka): rozpoznawanie  i nazywanie tych zwierząt wśród zabawek; dopasowywanie obrazków do piktogramów; naśladowanie odgłosów (żaba, bocian) i gestów (biedronka, ślimak, motyl); wskazywanie i nazywanie w/w zwierząt na ilustracji łąki, piktogramowanie ilustracji.

4)   Zabawa muzyczno-rytmiczna przy utworze „La raspa”: rytmiczne uderzanie                     w plastikowe butelki, maszerowanie po kole przy muzyce.

5)    Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Wesołe żabki”:

–  naśladowanie gestów do piosenki;

–  rozpoznawanie instrumentów po wydawanym dźwięku: grzechotka, tamburyno, bębenek, naśladowanie gry na instrumencie;

–  tworzenie akompaniamentu na dowolnie wybranym instrumencie.

6)  Relaks przy utworze „Wiosna” A.Vivaldiego:

–  zabawy paluszkowe „Idzie rak”, zabawy w parach;

–  dmuchanie przez słomkę do miski z kaszą manną, w której ukryty jest obrazek przedstawiający wybrane zwierzę; nazywanie.

7)   Zakończenie zajęć, podziękowanie dzieciom i nagrodzenie ich.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: