„Motyl” – wykonanie motyla z rolki i kolorowego papieru

Grupa : 4- latki
Prowadząca : mgr Katarzyna Ganita

Obszar edukacyjny ;Treści programowe
Aktywność językowa – wypowiadanie się prostymi zdaniami,wykonywanie prostych prac plastycznych.
Aktywność poznawcza – rozwiązywanie prostych zagadek, poznawanie wybranych owadów
Aktywność artystyczna – tworzenie galerii prac plastycznych dzieci

Temat tygodnia : „Owady na łące”
Temat dnia : „Motyl” – wykonanie motyla z rolki i kolorowego papieru.

Cele ogólne :

– wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela
– utrwalanie wiadomości na temat owadów żyjących na łące w trakcie rozwiązywania zagadek
– rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych.
– wdrażanie dzieci do troski o ład i porządek podczas, jak i po skończonej pracy

Cele operacyjne :

– dziecko potrafi wskazać właściwą ilustrację będącą rozwiązaniem zagadki
– dziecko wie jak wyglądają : motyl, biedronka, pszczoła
– dziecko potrafi wykonać pracę plastyczną wg instrukcji n-la
– dziecko doprowadza prace do końca
– dziecko potrafi dbać o ład i porządek w miejscu pracy.

Środki dydaktyczne : rolki po papierze dla każdego dziecka , zestaw papierów dla każdego dziecka, klej, rysunki przedstawiające znane dzieciom owady.

Przebieg zajęcia:
1. „Jaki to owad” – rozwiązywanie zagadek i wskazywanie właściwej ilustracji.
2. Zabawa ruchowa „ Motyle, biedronki, pszczoły”
3. Wykonanie pracy plastycznej : dziecko otrzymuje rolkę po papierze toaletowym, którą okleja bibułą, następnie każde dziecko otrzymuje wycięte z białego papieru skrzydła motyla, które wykleja kolorowym papierem.
4.Zakończenie zajęcia.

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: