“Święto Ziemi” – spotkanie przedszkolne

Opracowała Renata Włodarska i nauczycielki z Samorządowego Przedszkola nr 178 w Krakowie

Spotkanie grup starszaków było podsumowaniem wiedzy o ekologii . Przez cały kwiecień / w roku 2007 / były realizowane tematy przyrodnicze i ekologiczne . Odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi , była wystawa przepięknych prac plastycznych wykonanych przez dzieci wspólnie z rodzicami, a także oglądaliśmy filmy przyrodnicze , oraz braliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata.

Cele :

Rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi poprzez nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt . Wyrabianie poczucia , że każde działanie ekologiczne jest potrzebne dla planety Ziemi .

Przebieg :

1. Powitanie – każda grupa prezentuje swój powitalny okrzyk .

2. Występy taneczne – Grupy prezentują układy taneczne do dowolnej muzyki w strojach ekologicznych specjalnie przygotowanych na ten Dzień .

3. Pokaz mody ekologicznej – Stroje prezentują wybrane dzieci z poszczególnych grup w rytm przygotowanej muzyki .

4. Przegląd piosenki – Każda grupa prezentuje jedną piosenkę o tematyce przyrodniczej, ekologicznej . Brawa dla występujących .5. Zabawa w oparciu o wiersz “ Wędrówka do lasu “

Czy w lesie żyją wiewiórki ? TAK / Dzieci mówią i klaszczą /

Czy w lesie rosną ogórki ? NIE / Dzieci mówią i pokazują “figę” /

Czy w lesie łowi się ryby ? NIE

Czy są jagody i grzyby ? TAK

Czy pachnie tam świerk i sosna ? TAK

Czy w lesie kryją się mrówki ? TAK

A czy tam rosną makówki ? NIE

Czy są dzięcioły i wilgi ? TAK

7. Piosenka ” Nie warto mieszkać na Marsie ” – wszyscy uczestnicy wspólnie śpiewają .

8. Przyrzeczenie ekologiczne .

Wszyscy uczestnicy składają przyrzeczenie .

Nauczyciel prowadzący czyta :

” Piękno przyrody żyje w Nas , będziemy wszyscy jej strażnikami “.

Chcemy , aby zawsze był zielony świat i dlatego dziś wszyscy przyrzekamy , że:

– Nie będę łamał gałęzi na drzewach i krzewach /Przyrzekam – odp. dzieci /

– Nie będę krzyczał w lesie, bo nie chcę wystraszyć zwierząt / Przyrzekam- odp. dzieci /

– Nie będę wyrzucać śmieci na trawę w ogrodzie w paku,… / Przyrzekam – # /

– Będę dokarmiać ptaki w zimie /Przyrzekam – # /

– Będę opiekunem dla zwierząt / Przyrzekam – # /

Nauczyciel prosi, aby każde dziecko położyło prawą rękę na sercu i mówi :

Od dziś każdy z was jest strażnikiem i przyjacielem przyrody .

Dzieci odpowiadają : PRZYRZEKAM

Nauczycielki rozdają dzieciom symbol Strażnika Przyrody – Zieloną czterolistną koniczynkę.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: