Jesteś tutaj: Start » Publikacje nauczycieli


SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

rok szkolny 2010/2011

15.12.2010r. – 14.01.2011r.

Imię i nazwisko nauczyciela: Ewa Gołąb

Staż pracy: 4 lata

Odbyte formy doskonalenia zawodowego:

ü  09.11.2010r. „Awans zawodowy nauczyciela”

1. Informacja o współpracy z rodzicami (sposoby pozyskiwania i gromadzenia informacji i oczekiwań rodziców względem prowadzenia przez nauczyciela zajęć i dalszej pracy z dzieckiem, sposoby informowania rodziców o osiągnięciach dzieci)

Współpraca z rodzicami przebiega w następujących formach:

 • Zebrania z rodzicami:

–   17.12.2010r. – zebranie grupowe z rodzicami

 • Zajęcia otwarte z udziałem rodziców:

– 20.12.2010r.  „Spotkanie opłatkowe”

 • Materiały dla rodziców przekazywane podczas spotkań:

–  „Rady na pierwsze dni w przedszkolu” – materiały dotyczące adaptacji dziecka w przedszkolu

 • Kontakty indywidualne, podczas których rodzice uzyskali informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu oraz uzyskano obustronne odpowiedzi dotyczące problemów wychowawczo – opiekuńczych
 • Uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców:

–  20.12.2010r. „Jasełka”, „Spotkanie opłatkowe”

 • Indywidualny zeszyty do korespondencji zawierający bieżące informacje dla rodziców oraz informacje od rodziców dla nauczyciela

Rodzice z wielkim zaangażowaniem włączają się w życie przedszkola, przy czym wzbogacili naszą grupę w ozdoby świąteczne oraz chętnie pomogli w zorganizowaniu słodkości na „Spotkanie opłatkowe” oraz uroczystość przedszkolną z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Także na bieżąco sponsorują artykuły papiernicze jak i zaopatrują kąciki tematyczne sali w niezbędne pomoce dydaktyczne – kącik książki, „skrzynia skarbów” ( p. X, p. Y, ) oraz zabawki (p. X, p. Y).

Osiągnięcia i trudności w pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi. Praca z dziećmi: zdolnymi, słabymi, zaniedbanymi wychowawczo


Osiągnięcia:

W tym krótkim czasie osiągnięciem jest zintegrowanie grupy, adaptacja nowych dzieci w przedszkolu. Choć okres adaptacyjny dla tych dzieci wciąż trwa, to wielkim sukcesem jest bezproblemowe uspołecznianie się z całą społecznością przedszkolną. Dzieci z chęcią biorą udział we wszelkich spotkaniach integracyjnych na terenie przedszkola oraz z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach grupowych.

Dzieci początkowo nieśmiałe i mające problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz nauczycielem ( Kasia, Julia, Wiktor) poczyniły duże postępy i w chwili obecnej funkcjonują czynnie w grupie.

Trudności:

Grupa dzieci 3 – letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom bezproblemowo funkcjonować w najbliższym środowisku.

Mowa niektórych dzieci jest jeszcze słabo rozwinięta (Ola, Krzysiu, Kasia, Wiktor) dlatego też szeroki nacisk należy kłaść na ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

Samoobsługa dzieci wymaga też ciągłych ćwiczeń i usprawnień (Krzyś, Kasia, Julia). Gdzie podstawowej pomocy np. podczas ubierania kapci, czy zakładania odzieży lub też karmienia wymaga określona grupka dzieci (Wiktor, Julia, Krzyś), przy czym nie wyrażają nawet chęci bycia samodzielnym – oczekują pomocy.

Wykonywanie ćwiczeń ruchowych także sprawia trudność niektórym dzieciom (Kasia, Wiktor), ich koordynacja ruchowa wymaga ćwiczeń usprawniających motorykę małą i dużą.

Dzieci tak małe uczą się właściwych zachowań społecznych, ich dojrzałość emocjonalna wciąż się rozwija, ale trudność w radzeniu sobie z frustracją i złością przejawia Agnieszka i Krzyś. Dlatego też potrzebna będzie konsultacja z psychologiem jak i współpraca z rodzicami, aby właściwie oddziaływać wychowawczo  nie tylko w środowisku przedszkolnym. Wiktor natomiast nie reaguje na polecenia, dobrowolnie nie bierze udziału w żadnych zabawach z całą grupą, wiele uwagi należy poświęcić na zachowaniu bezpieczeństwa w sali ponieważ bawi się kontaktami, wchodzi na kaloryfer, otwiera i zamyka bez powodu drzwi. Jednak konsekwentne działania wobec chłopca przynoszą w niewielkim stopniu rezultaty. Brak współpracy od strony rodziców stanowi przeszkodę w szybkim zniwelowaniu tej trudności.

2. Podjęte działania o charakterze integracyjnym

W celu integracyjnym podejmowane są wszelakie działania.

Do tej pory integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi odbyła się poprzez zajęcia wspólne z grupą „Słoneczka” i „Tęczowe skrzaty”. Dzieci wzięły również udział w uroczystościach przedszkolnych z udziałem innych grup:

 • 20.12.2010r. „Jasełka”
 • 12.12.2011r. „Dzień Babci i Dziadka”
 • 13.12.2011r. Przedstawienie w wykonaniu dzieci z grupy „Tęczowe skrzaty” – „Bajka o srebrnej gwiazdce”
 • 14.12.2010r. Wizyta Policjantów

Integracja rodziców ze środowiskiem przedszkolnym miała również różnoraki charakter:

 • 17.12.2010r. Zebranie grupowe
 • 20.12.2011r. „Jasełka” i „Spotkanie opłatkowe”     .
 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

– 14.12.2011r. wizyta Policjantów

 1. Działania podjęte z własnej inicjatywy

– dekoracja sali,

–  zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola poprzez sponsorowanie artykułów papierniczych dla grupy, dekoracji świątecznych do sali oraz pomoc w zorganizowaniu zabawek i wyposażenia kącików tematycznych sali.

 1. Uwagi i wnioski

Usystematyzowanie kontaktów z innymi nauczycielkami pozwoli mi na bieżąco poszerzać własny warsztat pracy oraz rozwiązać nurtujące problemy wychowawcze.

Większość dzieci w mojej grupie rozpoczęło edukację przedszkolną po raz pierwszy. W związku z czym codzienne moje działania polegać będą na stwarzaniu im warunków do uspołeczniania ze środowiskiem przedszkolnym. Stała obserwacja dzieci w zabawach dowolnych i zorganizowanych oraz rozmowy indywidualne pozwolą mi w lepszym stopniu poznać ich możliwości i potrzeby. Podczas planowania zajęć będę miała na uwadze, aby w dalszym ciągu miały one szeroki wpływ na wszechstronny rozwój dzieci, kształtowały ich osobowość.

W swojej codziennej pracy przyjęłam postawę nauczycielki, która jest otwarta na pomysły dzieci, analizuje i wyjaśnia zachowania, kształtuje w dzieciach przekonanie o własnych możliwościach samodzielnego działania, co przyczyni się do zbudowania własnej wartości u dzieci.

Podstawowym warunkiem pomyślnej pracy wychowawczo – dydaktycznej  jest właściwe działanie mające na celu zgodną współpracę z rodzicami. Dlatego też będę dążyła do nieustannego poznawania środowiska dzieci, ich rodziców  oraz stwarzała warunki do obopólnego zaufania.    Zbudowanie właściwych relacji pozwoli mi zaangażować rodziców w życie przedszkola w określonej formie, a przez to zrealizować cele wychowawcze:

 • Wdrożenie rodziców do „Klubu czytających Rodziców” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Nawiązać współpracę z Biblioteką
 • Kształtowanie wśród dzieci czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa – „Bezpieczny przedszkolak”
 • Kształtowanie wśród dzieci poczucia przynależności narodowej, postawy nacechowanej miłością do swojego kraju i miasta – „Przedszkola  – małym patriotą”.

 

Inne publikacje autora:

Skomentuj

Musisz być zalogowany żeby komentować.


© 2003 - 2012 Wychowanie Przedszkolne - portal nauczycieli przedszkola · Wykonanie Theme Junkie & MarkNet ·